Välkommen till Skå!

För småskalighet och en levande
skånsk landsbygd

Fruktservice satsar mer än någonsin på närodlat från Skånska gårdar. Vårt varumärke ”Skå” ska ses som ett sigill för bra kvalité, korta transporter, småskalig produktion och en levande Skånsk landsbygd.

Sortimentet kommer att vara dynamiskt och följa säsongerna.
Då producenterna ligger nästgårds har du som professionell matlagare möjlighet att påverka och utveckla sortiment, storlekar, och mognadsgrad.

På den här hemsidan finner du enkelt information om odlare och sortiment. Dessutom finns det bilder och skördekalender, allt för att underlätta planering och att ge inspiration.

Vi på Fruktservice har som ambition att alltid serva dig som kund med de varor du önskar. Har du någon Skånsk favoritprodukt som du har svårt att hitta? tveka inte att kontakta oss i Malmö på 040-32 97 80 eller i Helsingborg på 042-32 97 80, så kommer vi att göra vad vi kan för att försöka tillgodose era önskemål.

Närproducerade smakrika produkter kan vara att bra medel i eget profileringssyfte och bidra till en bättre köksprocent.